servei de prenvencio - servei prevencio – prevencio - programa prevencio

Título: servei de prenvencio - servei prevencio – prevencio - programa prevencio
Categoría: Otros idiomas / Internet
Clicks: 1
Entrada agregada: May 22, 2008
PageRank:
No disponible
Dins del servei de prevenció, la vigilància de la salut ens permetrà definir el risc laboral concret, afinar-ne l'anàlisi i l'avaluació del programa de prevenció, i comprovar l'efectivitat de les mesures de prevenció desenvolupades per l'empresa.